Új önálló és kombinált hiteltermékek Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel


 
 
 
 
 
 
Részletes termékleírás: 
 
 
 
 
 
 
 
 


Mit kell tudni a kombinált hiteltermékekről?

A Kombinált Hitelprogram egy Pénzügyi Eszközzel kombinált Vissza Nem Térítendő Támogatás, amelyben a Kedvezményezett (pénzügyi termékek szempontjából Végső Kedvezményezett) pénzügyi terméket (Kölcsönt) vesz igénybe és egyidejűleg Vissza Nem Térítendő Támogatásban is részesül. A támogatás és kölcsön mértéke, intenzitása az egyes termékeknél eltérő lehet, így minden esetben a Felhívás ad pontos tájékoztatást.

Támogatási kérelem benyújtása

A kölcsönre és a vissza nem térítendő támogatásra egységes Támogatási Kérelmet kell benyújtani kizárólag elektronikusan a https://eptk.fair.gov.hu pályázati e-ügyintézés felület 2014-2020 (továbbiakban: EPTK) felületen, a Felhívásban előírt dokumentumok csatolásával.

A Támogatási Kérelem tartalmazza mind a Vissza Nem Térítendő Támogatás, mind a Kölcsön igényléshez szükséges információkat, továbbá tartalmaz minden olyan kötelező nyilatkozatot, amelyeket a Hiteligénylőnek az EPTK-n kitöltve, onnan nyomtatva, majd aláírva és visszacsatolva szükséges benyújtania. A benyújtáshoz információt a kitöltési segédlet nyújt, melyet az igénylők az EPTK felületen érnek el.

Döntés a Támogatási Kérelemről

A beérkező kérelmek vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos részét érintő ügyintézést az Irányító Hatóság, az igényelt kölcsönnel kapcsolatos ügyintézést az EPTK felületen kiválasztott MFB Pont végzi. Ugyanakkor a Támogatási Kérelemmel kapcsolatos kommunikáció – különösen az egyszeri hiánypótlással és az egyszeri tisztázó kérdéssel kapcsolatban - az EPTK felületen zajlik az Irányító Hatóság, illetve MFB Pont, és a Hiteligénylő között, akkor is, ha az kifejezetten a Kölcsön részt érinti.

A beérkező Támogatási Kérelmek – a Kölcsön rész vonatkozásában - az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Ennek keretében a Közvetítő helyszíni szemlét végezhet.

Támogatásra az a Támogatási Kérelem jogosult, amely mind a Vissza Nem Térítendő Támogatás, mind a Kölcsön tekintetében pozitív támogató döntéssel rendelkezik. A döntésről az EPTK rendszeren kap értesítést a Hiteligénylő.

Szerződéskötés

A megítélt vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okirat kerül kiállításra vagy támogatási szerződést köt az Irányító Hatóság, míg a kölcsön vonatkozásában kölcsönszerződést kell kötni, melyet személyesen, az MFB Ponton lehet megtenni.

A kölcsönszerződés megkötésének feltételeit az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje valamint a Felhívás tartalmazzák, továbbá a szerződéskötéshez szükséges a Pmt. 7- 8. §-ai szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése: az adatlapok az MFB Ponton kerülnek kitöltésre és érvényesítésre (személyesen).

Folyósítás

A Vissza Nem Térítendő Támogatás és a Kölcsön elszámolása és folyósítása a támogatási szerződésben, illetve támogatói okiratban és a Kölcsönszerződésben rögzített forrásarányoknak megfelelően történik minden elszámolható költségre.

 

 
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hitel
 
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hitel
 
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hitel
 
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhő-alapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása kombinált hitel
 
GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT meg-oldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hitel
 
GINOP-3.2.6.-8.2.4-17 Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása
 
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hitel
 
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hitel
 
VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hitel
 


Mit kell tudni a kombinált hiteltermékekről?

A Kombinált Hitelprogram egy Pénzügyi Eszközzel kombinált Vissza Nem Térítendő Támogatás, amelyben a Kedvezményezett (pénzügyi termékek szempontjából Végső Kedvezményezett) pénzügyi terméket (Kölcsönt) vesz igénybe és egyidejűleg Vissza Nem Térítendő Támogatásban is részesül. A támogatás és kölcsön mértéke, intenzitása az egyes termékeknél eltérő lehet, így minden esetben a Felhívás ad pontos tájékoztatást.

Támogatási kérelem benyújtása

A kölcsönre és a vissza nem térítendő támogatásra egységes Támogatási Kérelmet kell benyújtani kizárólag elektronikusan a https://eptk.fair.gov.hu pályázati e-ügyintézés felület 2014-2020 (továbbiakban: EPTK) felületen, a Felhívásban előírt dokumentumok csatolásával.

A Támogatási Kérelem tartalmazza mind a Vissza Nem Térítendő Támogatás, mind a Kölcsön igényléshez szükséges információkat, továbbá tartalmaz minden olyan kötelező nyilatkozatot, amelyeket a Hiteligénylőnek az EPTK-n kitöltve, onnan nyomtatva, majd aláírva és visszacsatolva szükséges benyújtania. A benyújtáshoz információt a kitöltési segédlet nyújt, melyet az igénylők az EPTK felületen érnek el.

Döntés a Támogatási Kérelemről

A beérkező kérelmek vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos részét érintő ügyintézést az Irányító Hatóság, az igényelt kölcsönnel kapcsolatos ügyintézést az EPTK felületen kiválasztott MFB Pont végzi. Ugyanakkor a Támogatási Kérelemmel kapcsolatos kommunikáció – különösen az egyszeri hiánypótlással és az egyszeri tisztázó kérdéssel kapcsolatban - az EPTK felületen zajlik az Irányító Hatóság, illetve MFB Pont, és a Hiteligénylő között, akkor is, ha az kifejezetten a Kölcsön részt érinti.

A beérkező Támogatási Kérelmek – a Kölcsön rész vonatkozásában - az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Ennek keretében a Közvetítő helyszíni szemlét végezhet.

Támogatásra az a Támogatási Kérelem jogosult, amely mind a Vissza Nem Térítendő Támogatás, mind a Kölcsön tekintetében pozitív támogató döntéssel rendelkezik. A döntésről az EPTK rendszeren kap értesítést a Hiteligénylő.

Szerződéskötés

A megítélt vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okirat kerül kiállításra vagy támogatási szerződést köt az Irányító Hatóság, míg a kölcsön vonatkozásában kölcsönszerződést kell kötni, melyet személyesen, az MFB Ponton lehet megtenni.

A kölcsönszerződés megkötésének feltételeit az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje valamint a Felhívás tartalmazzák, továbbá a szerződéskötéshez szükséges a Pmt. 7- 8. §-ai szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése: az adatlapok az MFB Ponton kerülnek kitöltésre és érvényesítésre (személyesen).

Folyósítás

A Vissza Nem Térítendő Támogatás és a Kölcsön elszámolása és folyósítása a támogatási szerződésben, illetve támogatói okiratban és a Kölcsönszerződésben rögzített forrásarányoknak megfelelően történik minden elszámolható költségre.

 


MFB 2020

MFB Pont-kereső

Visszahívást kérek

Írásban érdeklődöm

Gyakran ismételt kérdések

MFB Pontok listája

Általános Támogatástartalom kalkulátor

 
OTP Bank Nyrt.   MKB Bank Zrt.   NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság   GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapest Bank   FHB   Magyar Takarékbank   B3 Takarék Szövetkezet