Új önálló és kombinált hiteltermékek Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel


 

TERMÉKLEÍRÁS
GINOP-8.3.1-16 Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram” című (GINOP-8.3.1-16 kódszámú) felhívás esetében a beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a hitelkérelmek befogadását ideiglenesen szüneteltetjük.

 

A Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel célkitűzése a KKV-k versenyképességének növelése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítése. A Program célja olyan mikro-, kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán nem vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A hiteltermék legfontosabb jellemzői:

- A hitel kamata: 0%/év.

- Hitelösszeg: minimum 1 millió Ft – maximum 600 millió Ft.

- 150 millió Ft hitelösszegig egyszerűsített bírálati eljárás.

- A kereskedelmi banki gyakorlathoz képest enyhébb fedezeti elvárások.

- Hitel típusa: beruházási hitel, illetve a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.

- A hitelfelvevők köre: egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet.

- Finanszírozott projektek megvalósítási helye: a hiteligénylő Magyarországon, de a Közép-magyarországi Régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

- Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra.

- Futamidő: új ingatlan beruházás, felújítás, bővítés, korszerűsítés esetén: maximum 15 év; (új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizáció végéig).

- Elvárt saját forrás mértéke: 10%.

A pályázat részleteiről itt olvashat


Az arculati előírásokról itt tájékozódhat

 

Részletes termékleírás: 

1. Háttér és termékkoncepció

A Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel a KKV-k versenyképességének növelése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítése. A Program célja olyan mikro-, kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán nem vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A fenti célok elérése érdekében a termékkoncepció alapelemei az alábbiak:

a.  Eltérően a 2007–2013-as időszak EU hiteltermékeitől a termék nem refinanszírozási, hanem közvetlen programszámla terhére történő kockázatvállalási konstrukció, így érvényesíthetőek a fenti szegmens hatékony finanszírozásához szükséges egyedi kockázatvállalási szempontok:

I.            speciális és egyszerűsített bírálati eljárás,

II.            a kereskedelmi banki gyakorlathoz képest enyhébb fedezeti elvárások.

b.  A termék nagymértékben standardizált: 150 millió Ft hitelösszegig egyszerűsített eljárások mentén, nagymértékben automatizált döntésekkel határoz az MFB.

c.  A hitelek értékesítése saját közvetítő hálózaton keresztül történik, a bírálattal, szerződéskötéssel és bizonyos monitoringgal kapcsolatos feladatok elvégzése is a közvetítők feladata.

d.  A hitelfelvevők és a finanszírozható beruházások megítélésében az EU-s korlátozásokon és kizárásokon, valamint az alapvető hitelképességi szűrőkön túl további korlátozások nincsenek.

A kialakított termék az egyik legvonzóbb banki értékajánlat a KKV finanszírozási piacon, és a Közép-magyarországi Régión, illetve agrárszektoron kívül hathatós segítség a magyar KKV-k általános beruházási céljainak megvalósításában.

2. Legfontosabb termékparaméterek

I.   A program keretösszege:     70 milliárd forint.

II. A program célja: KKV-k versenyképességének növelése, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

III. A hitel típusa: éven túli lejáratú beruházási hitel, illetve a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés (utóbbi értéke a hitel összegének max. 30%-a).

IV. A hitelfelvevők köre: egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet.

V.  Finanszírozott projektek megvalósítási helye: a hiteligénylő Magyarországon, de a Közép-magyarországi Régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

VI. Hitelösszeg: minimum 1 millió Ft – maximum 600 millió Ft.

VII. A hitel pénzneme: HUF.

VIII. A hitel kamata: 0%/év.

IX. Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra.

X. Futamidő: új ingatlan beruházás, felújítás, bővítés, korszerűsítés esetén: maximum 15 év (új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizáció végéig).

XI. Elvárt saját forrás mértéke: 10%.

XII. Rendelkezésre tartási idő: max. 12 hónap, türelmi idő: max. 12. hónap.

XIII. Projekt megvalósulásának határideje: szerződéskötést követően max. 24 hónap.

XIV. Törlesztés ütemezése: havonta.

XV. Állami támogatásokra vonatkozó előírások: a de minimis előírások alapján.

A kihelyezett hitelek az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes projektek megvalósításához használhatók fel:

a. Beruházási hitel esetében finanszírozható: tárgyieszköz-beszerzés, immateriális javak beszerzése, építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épületkivitelezés; ingatlanvásárlás (utóbbi max. a projekt 10%-áig).

b. Használt eszköz beszerzése:             ha az adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be.

c. A nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari projektjei bizonyos korlátozásokkal hitelezhetőek.

d. Bizonyos korlátozásokkal turisztikai fejlesztési projektek is hitelben részesülhetnek (pl. szálláshelyfejlesztés, vendéglátóhelyi infrastruktúra; fürdők, üzleti turisztika stb.).

e. Mobil eszköz (pl. tehergépjármű) vásárlása: bizonyos korlátozásokkal finanszírozható.

f. Nem nyújtható hitel: ÁFA-finanszírozásra, VNT előfinanszírozására, pénzügyi lízing, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; már befejezett beruházás finanszírozására, a pályázó kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítására stb.

A hitelprogram keretében ugyanazon projekt csak egyszer részesülhet támogatásban.

3. Egyéb termékhez kapcsolódó kiegészítő információk

a. A 150 M Ft alatti hitelügyletek bírálata scoring rendszerben automatizáltan, egyedi döntések nélkül történik
b. A 150 M Ft feletti ügyletek bírálata scoring rendszerben automatizáltan történik, ezt követően egyedi bírálat keretében egyedi, de egyszerűsített előterjesztés alapján az MFB Hitel Cenzúra Bizottsága dönt.

c. Az egyéni és társas vállalkozások tulajdonságaira kidolgozott speciális scorecard került kialakításra. A scoring rendszer differenciált a vállalkozások árbevétele szerint, így szegmentált scoring bevezetését követően testreszabott modellek számíthatják a minősítés alapjául szolgáló PD-ket a 600 millió forint éves árbevétel alatti, illetve feletti egyéni és társas vállalkozásokra.

d. A 150 M Ft összeghatárt a limitszámításra is alkalmazzuk. Ennek értelmében 150 M Ft hitelösszeg alatt limitszámításra nem kerül sor, 150 M Ft hitelösszeg felett pedig egyszerűsített limitszámítást alkalmazunk: az adható hitel maximuma a vállalkozás előző évi árbevételének négyszerese.

Első részben megjelenő linkek
Első rész fejléce: 
Mellékletek
Második részben megjelenő linkek
Harmadik részben megjelenő linkek
Harmadik rész fejléce: 
 

MFB 2020

MFB Pont-kereső

Visszahívást kérek

Írásban érdeklődöm

Gyakran ismételt kérdések

MFB Pontok listája

 
OTP Bank Nyrt.   MKB Bank Zrt.   NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság   GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapest Bank   FHB   Magyar Takarékbank   B3 Takarék Szövetkezet